Asiantuntija

Pitkään kokemukseen perustuva asiantuntijuuteni jakautuu seuraavasti:

Luovien alojen yritystoiminta, liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Yrittäjyysidentiteetin kehittyminen, Outi Häggin väitöskirjan oppien siirtäminen käytäntöön

Johtaminen ja projektien johtaminen, ryhmädynamiikka/ihmisten ryhmäyttäminen

Hiljaisen tiedon siirtäminen

Yhdistystoiminta

Verkostojen hyödyntäminen

ESR-hankkeet ja muu julkinen rahoitus

Rahoittajan näkökulma apurahojen hakuprosesseissa

 Lukuisat luottamustoimet niin Opetus ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Työ- ja elinkeinoministeriön kuin useiden järjestöjen alaisissa toimikunnissa ovat antaneet hyvän kokemuksen ja laajan perspektiivin myös yhteiskunnallisissa asioissa.

Työkokemukseni ja luottamustoimieni ansioista minulle on syntynyt laaja ja aktiivinen verkosto