Työhistoria

Neljän vuosikymmenen aikana kertynyt kokemusperäinen tieto luovan talouden eri sektoreilta

Av-tuotanto ja tuottaminen

Järjestötoiminta

Aineettomat oikeudet ja niiden kaupallistaminen

Yrittäjyysidentiteetin kehittyminen sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Yhteistyöverkostojen solmiminen ja ihmisten ryhmäyttäminen

Verkostot

Omaan kuulemani mukaan epätavallisen laaja-alaisen heterogeenisen verkoston eli tunnen valtavan paljon ihmisiä eri aloilta ja yhteiskunnan kerrostumista. Koska olen utelias ja rohkea, olen hyvä  löytämään oikeat ihmiset oikeaan tehtävään ja avaamaan ensimmäiset portit yhteistyölle. 

Jotain vielä

Sparraan nuoria yrittäjiä ja sellaisiksi aikovia. Hyödynnän Outi Häggin väitöskirjaan ohjautuvaa tietoa yrittäjyysidentiteetin kehittymisestä.

 

Linkkejä:

Todistus taskussa, työelämä vastassa, Tilaaja Työ- ja elinkeinoministeriö

http://www.tem.fi/files/29923/Toditus_taskussa_-_tyoelama_vastassa_ puheenvuoro_luovan_alan_opiskelijoiden_tyollistymisen_puolesta.pdf

Luovien alojen tapahtumatuotanto ideasta toteutukseen case Suomi-asema Pietarissa 2011

Tilattavissa www.agma.fi

www.kreamhelsinki.fi
www.agma.fi
www.kopiosto.fi/avek/digidemo
apfi.fi

P1040387

 

P1110058