Helsingistä itään -projekti

Helsingistä itään on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja kuntien myötävaikutuksella toimiva projekti, joka tekee näkyväksi Kotkan, Lapinjärven, Pyhtään ja Strömforsin kulttuuria ja tekemisen mahdollisuuksia. Projekti haluaa aktivoida ja luoda uusia yhteyksiä alueen jo ennestäänkin monipuoliseen kulttuuriin ja toimintaan. Marit Hohtokari toimii hankkeen johtajana. Lue lisää: www.helsingistaitaan.fi

Sokrates-kävelyt

Minulla alkaa olla jo kokemusta Sokrates-kävelyistä ja niiden aikana pohdinnan kohteena olevien henkilöiden kokemuksista omien tavoitteidensa selkiinnyttämisessä. Metodia hyväksikäyttäen olen kävellyt kauniissa luonnonhelmassa muutamien yrittäjien kanssa ja auttanut heitä löytämään itsestään ratkaisut kulloinkin käsillä oleviin työelämäänsä liittyviin ongelmiin. Olen myös kävellyt muutamien yritystoiminnan aloittamista suunnittelevien henkilöiden kanssa. Metodi näyttää toimivan ja käynnistävän päätöksiin johtavan prosessin.  […]