Oppilaiden suusta

Maarit Piippo

”Marit Hohtokarin kurssi Sibelius-Akatemiassa oli käytännönläheinen, fiksu ja liiketoimintaa monipuolisesti avaava kurssi. Saimme hyviä välineitä suunnittelua ja ideointia varten. Käytännön kokemusta huokuvan Maritin ote oli innostava ja kannustava. Koulutuksen painopiste oli kiitettävästi omien oivallusten tuottamisessa laaja-alaisen informaation pohjalta”

Mikaela Söderblom /OTM

”Maritilla on käytännönläheinen, monipuolinen, jämäkkä mutta ennen kaikkea inspiroiva ote koulutukseen ja koen, että luentosarjasta oli paljon hyötyä.”

Marko Karvinen, Ohjelmapäällikkö MTV Oy

”Marit Hohtokari on äärimmäisen kokenut, ammattitaitoinen sekä ennen kaikkea innostava kouluttaja. Hän on kiistatta yksi Suomen parhaita media-alan tuntijoita ja kouluttajia. Lisäksi hänen verkostonsa on erittäin laaja ja monialainen, mistä koulutettavat hyötyvät suuresti”

Jukka Heiskala, Yleisradio

Marit on loistava esimerkki pyyteettömästä muiden auttamishaluisesta ihmisestä, joka ei omia voimiaan tässä tehtävässä säästele. Hän omaa erinomaisen ihmistuntemuksen ja saa omalla energiallaan muutkin innostumaan ja löytämään itsestään uusia piirteitä. Mielikuvituksellinen asioiden toteuttaja, joka ottaa kulloisenkin autettavan/koulutettavan ryhmän yksilöiden tarpeet huomioon kokonaisuutta rakentaessaan. Erinomainen verkostuja, jonka avulla saa maan parhaat tekijät/osaajat kertomaan menestyksensä saloja tiedonjanoisille kuulijoille”

Minna Ollikka Esimies, tuotantosuunnittelu, Yle uutis- ja ajankohtaistoiminta

”Maritin monipuolinen ammatillinen osaaminen ja laajat verkostot media-alalla mahdollisti laadukkaan tuottajakoulutuksen. Koulutus huomioi myös alalla olevan voimakkaan muutoksen. Koulutuksen koko sisältöä ei oltu kiveen kirjoitettu, vaan Marit katsoi opiskelun edetessä mihin suuntaan painopistetta kannattaa viedä ja mitä asioita olisi erityisesti vielä tuotava mukaan. Teoriatunneilla luennoitsijat olivat alan rautaisia ammattilaisia ja tuntien sisältö kiinnostava. Yleläiselle erittäin innostava koulutus, herätti havainnoimaan asioita myös aidan toisella puolella”.

Jenni-Justiina Niemi, toimitusjohtaja, Kuvasuunnittelu- ja Agentuuritoimisto Keksi

”Marit huomio hienosti jokaisen valmennettavan tarpeet ja osaa tilanteen mukaan tukea, potkia takamukselle ja hienovaraisesti ohjata eksyksissä olevaa. Hän kokoaa yhteen monimuotoisia tiimejä, joiden yhteistyön tuloksena voi syntyä huikeita lopputuloksia. Hänellä on kyky nähdä pitkälle tulevaisuuteen."

Viivi Lehto-Peltomäki, Design Manager, CEO, Musta Design

"Maritissa yhdistyy rautainen ammattitaito substanssiosaamisen puolella, suomalainen sisu kun asioita pitää viedä eteenpäin ja lempeän äidillinen ote ihmisiä kohdattaessa. Tällä ainutlaatuisella yhdistelmällä monialainen joukko luovien alojen asiantuntijoita saatiin kuuntelemaan mieli avoimena, oppimaan uutta ja mikä tärkeintä ryhmäytymään. Valmennattavien ryhmän lisäksi Marit näki meissä jokaisessa myös persoonan ja yksilölliset vahvuutemme. Minulle tärkeää antia koulutuksessa olivat virallisen ohjelman lisäksi hyvät neuvot, kannustavat sanat ja kuunteleva korva oman ammatillisen polun ollessa vielä suhteellisen alussa.

Maritin määrätietoinen ote Sillanrakentajissa oli mielestäni avainasemassa koulutuksen onnistumiselle. Sillanrakentajat hankkeesta sain oman osaamisen karttumisen lisäksi ammatillisen kollegaverkoston, jonka kanssa kehittää alaa ja sen toimintatapoja myös jatkossa. Harvalla ihmisellä on taito tehdä joukosta toisilleen vieraita ihmisiä ryhmä, joka tukee aidosti toisiaan."

Jenni Moberg /KTM, agentti, 0.7 Design

”Maritilla on äärimmäisen opiskelijalähtöinen koulutustapa, jossa jokainen koulutettava kohdataan yksilönä. Vaikka Maritin ohjauksessa joutuu välillä haastamaan itsensä lähes äärirajoille, on koulutuksiin silti ilo ja onni osallistua. Marit löytää koulutettavistaan parhaat puolet ja sisäiset voimavarat, joskus jopa ennen osallistujaa itseään."

Mirja Metsola, ohjaaja, tuottaja, dokumentaristi, yrittäjä

”Olipas onni, että sain tuommoisen Maritin Meda 3-kurssilla mentorikseni! Rautainen av-alan ammattilainen, yrittäjyyden moniottelija, ei kumarra kuvia, ei ole huijattavissa, koko ajan keksimässä uutta, kultainen sydän!”