Muu asiantuntija

Pitkä kokemus luovien alojen vastuullisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Lukuisia luottamustoimia niin Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Työ- ja elinkeinoministeriön kuin useiden eri järjestöjen alaisissa toimikunnissa. Luovien alojen tukirahahakemusten esittelijä/asiantuntija: Esek/Luses 1988-1993 ja Avekin Digidemo 2008 -

Laaja ja luontevasti toimiva verkosto kattaa luovien alojen yrityksistä ja organisaatioista yhteiskunnallisiin päättäjiin ja virkamiehiin sekä mediaan.

Asiantuntijuus jakautuu:

Luovien alojen yritystoiminta, alkavien yrittäjien liikeideoiden sparraaminen ja mentorointi
Yhdistystoiminta
Koulutus ja valmennus
Verkostojen hyödyntäminen
Johtaminen ja projektien johtaminen/ryhmädynamiikka/ihmisten ”ryhmäyttäminen”
Hiljaisen kokemusperäisen tiedon siirtäminen

Linkkejä
www.ipr-agentit.fi
www.kreamhelsinki.fi
www.agma.fi
www.diges.info
www.kopiosto.fi/avek/digidemo
www.satu.fi
www.sillanrakentajat.fi
www.filmikamari.fi/sek
www.tuotos.fi

 

P1040435